Tuesday, September 27, 2011

Gorgeous... Prophet Muhammad SAW

Rasulullah SAW:  "Kehidupanku kebaikan buat kalian, wafatku kebaikan bagi kalian", maka berkata lah para sahabat: "Wahai Rasulullah, kehidupanmu tetap merupakan kebaikan bagi kami, maka bagaimana dengan wafatmu menjadi kebaikan bagi kami?"


Rasul SAW bersabda: "Kehidupanku kebaikan bagi kalian, kuajarkan sunnah dan ku ajarkan syariah pada kalian, kalian bebuat dan mendapat pahala, wafatku bagi kalian didatangkan kepadaku amal2 kalian, bila kulihat padanya catatan kebaikan maka aku memuji ALlah, bila kulihat catatan amal buruk maka aku beristighfar untuk kalian".


Baiknya Rasulullah SAW, baginda rasa prihatin terhadap penderitaan dan penanggungan baik pahala atau dosa kita selaku umat dalam jangka panjang. Itulah baginda kekasih ALlah, tebarkan selawat...

No comments:

Post a Comment